Bảng giá đất huyện Hóc Môn (mới cập nhật)

Bảng giá đất huyện hóc môn 2020

ubnd tp.hcm ban hành tại Quyết định số 51/2014/qd-ubnd quy định các loại giá đất trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 đối với khu vực hóc môn .

»Xem thêm: Diện tích tối thiểu tách thửa tại Hóc Môn

Do đó, bảng giá đất được dùng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

  • Khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất trong khoảng chỉ số quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì tính tiền sử dụng đất; việc sử dụng đất trong khoảng chỉ số được phép giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích từ đất nông nghiệp, đất phi chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang đất ở;
  • Tính thuế sử dụng đất;
  • Thu phí quản lý, sử dụng đất;
  • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
  • Nếu gây thiệt hại trong việc quản lý, sử dụng đất đai thì phải tính toán bồi thường cho Nhà nước;
  • Tính giá trị quyền sử dụng đất phải trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước, nếu đất trả lại là đất được nhà nước giao đất, thu thuế sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất. Thuế sử dụng đất hoặc thuê đất, nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
  • bnews/ttxvn

Related Posts