Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tăng lên mức 5%/năm – VnEconomy

Các ngân hàng cho vay mua nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định về mức lãi suất áp dụng đối với dư nợ cho vay mua nhà ở của các ngân hàng thương mại năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 11/2013/tt-nnnn, Thông tư số .32/2014/tt-nhnn và Thông tư số 25/2016/tt-nhnn.

Theo đó, lãi suất cho vay ngân hàng thương mại năm 2023 được thực hiện theo quy định tại số 11/2013/tt-nhnn, số 32/2014/tt-nhnn và số 25. /2016/tt-nhnn là 5,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-NĐ ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất ngân hàng. Hàng thương mại sẽ áp dụng từ năm 2022 đối với dư nợ cho vay mua nhà theo Thông tư số 11/2013/tt-nhnn, Thông tư số 32/2014/tt-nhnn và Thông tư số 25/2016/tt-nhnn.

Trước đó, các ngân hàng thương mại bắt đầu cho vay từ năm 2013 với lãi suất cho vay là 6%/năm. Sẽ giảm xuống 5%/năm vào năm 2019. Và từ năm 2021 đến nay duy trì ở mức 4,8%/năm.

Theo Thông tư số 11, đối tượng được vay bao gồm người mua, thuê, thuê mua, thuê mua nhà ở thương mại có diện tích dưới 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Bộ Xây dựng 7.

Doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng nhà ở được đền bù, dự án nhà ở thương mại được chuyển chức năng tại các dự án nhà ở được đền bù sang dự án nhà ở được đền bù do Bộ Xây dựng công bố.

Bên cạnh đó, theo Văn bản số 32, đối tượng vay vốn là công chức, viên chức, quân đội, công nhân viên chức, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở khi mua nhà ở tại dự án phát triển nhà ở và dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại TP. giao dịch thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổng giá trị hợp đồng (bao gồm cả nhà và đất) không quá 1,05 tỷ đồng.

Cán bộ, công chức, viên chức, quân đội và người lao động ở đô thị đã có đất ở theo quy hoạch chung, do khó khăn về nhà ở và không được Nhà nước hỗ trợ vay vốn dưới mọi hình thức thì tự xây dựng, cải tạo nhà ở.

Có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây dựng nhà ở an sinh xã hội theo quy định của pháp luật, cho thuê mua, bán cho công nhân viên, khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề và các Nhà máy, xí nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Người lao động thuộc các thành phần kinh tế tại khu vực đô thị; sinh viên, học sinh cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh cao đẳng nghề, trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề cho công nhân và các đối tượng khác thuộc đối tượng được bố trí nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Nghị định 188 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng nhà ở an sinh xã hội, doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng thành dự án nhà ở an sinh xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng dự án.

Related Posts