HƯỚNG DẪN ĐẶT CỌC ĐƠN HÀNG – Nhật Quang Shop

Cách đặt cọc

Sau khi bạn đã thêm thành công ứng dụng vào website https://nhatquangorder.com và nạp tiền vào tài khoản. Bước tiếp theo là đặt cọc cho đơn hàng bạn muốn mua. Hiện tại có 2 phương thức nạp tiền trên https://nhatquangorder.com:

1. Chia sẻ tạm thời

2. Gửi tiền cho mỗi đơn đặt hàng như bình thường

Phương thức 1: Ký quỹ tạm thời.

Cọc tạm là gì? Đặt cọc tạm là hình thức rút ngắn các bước đặt hàng. Sau khi thêm ứng dụng thành công, trạng thái “ứng dụng mới” sẽ hiển thị với từ “lưu trữ tạm thời”

Nếu bạn bấm vào chữ “Tiền Gửi” sau khi nạp nhầm, cửa hàng đã duyệt thanh toán vào tài khoản của bạn và trạng thái đơn hàng mới sẽ chuyển thành “Đang chờ”, sẵn sàng mua luôn.

Nếu bạn chắc chắn muốn mua đơn hàng này, bạn nên sử dụng nút “Tạm ký gửi”, vì nếu nó đã chuyển thành “Đang chờ xử lý” hoặc “Đã đặt hàng” thì bạn sẽ không thể thay đổi hoặc hủy đơn hàng thành tiếp tục với đơn đặt hàng.

Cách 2: Đặt cọc thông thường theo từng đơn hàng.

s Sau khi cộng thành công sẽ hiện ra bảng như trên, vui lòng không nhấn nút tạm gửi tiền để ra lệnh bình thường. Khi tiền về ví và bạn muốn đặt lệnh nào thì bấm vào lệnh đó.

Khi thêm đơn hàng mới, bạn thêm đơn hàng nhưng cửa hàng kiểm tra sai sót, cửa hàng sẽ sửa chữa và ghi chú lại thông tin, chờ khách xác nhận

Khi khách muốn xem đơn hàng bị lỗi gì thì rê chuột vào biểu tượng tick xanh sẽ hiện ra lỗi, ví dụ lỗi sai sẽ là sai giá, sai thuế, sai phần trăm chiết khấu,…

Khi khách hàng đồng ý mua với giá hiển thị đã điều chỉnh của cửa hàng, hãy nhấp vào biểu tượng dấu kiểm màu xanh lục để thay đổi trạng thái thành Đang chờ đặt cọc

Đang chờ gửi tiền ”

2FVDdahClVqXJlJUpjMB_AjrDL8iDCGWhzjBsaF3tOabLNn9shj2ifOpUWzAl3alJ0tOh5KHDeNGnpLgSwgTe1nnDeL6Hx_RnewHgX8ghG0g_J5Z1GrgZ60Y6Ow8UQh6p8lRNy2u

Khi số dư tài khoản lớn hơn hoặc bằng số tiền cần nạp, lệnh sẽ có nút “Nạp tiền“. Vui lòng nhấp vào nút “Nạp tiền” để xác nhận việc gửi tiền cho đơn hàng bạn muốn mua. Bạn có thể gửi tiền riêng lẻ cho từng đơn hàng hoặc gửi tiền nhanh chóng cho nhiều đơn hàng bằng cách nhấn nút “Gửi tiền cho tất cả đơn hàng“.

Trong số các đơn đặt hàng của bạn, các đơn đặt hàng đã được cửa hàng nạp tiền sẽ được xử lý và các đơn hàng chưa được nạp tiền vẫn ở trạng thái “Đơn hàng mới” và đã hết thời gian chờ. Thời gian quy định là 4 ngày đơn hàng sẽ tự động bị hủy.

n5vOMg-fVvp-7QvWVt3NDDP1kPZWPvrOXxhHW6KWtXpPcEdCyVadB__L6Sdbium-Rv6rpcglM6qj4rjanBqKwQit-e1zWkLurBPuzczkqgOzNGWPJAONy5bOjMlpZ3SyilzDHFaL

Sau khi đặt cọc cho đơn hàng này, trạng thái sẽ chuyển thành ”Đang xử lý” – lúc này cửa hàng sẽ mua hàng theo đơn đặt hàng của bạn và tiền đặt cọc sẽ được trừ vào số dư tài khoản Strong>.

IQ5gGNX52NpR_pIzMazKwF6oQPK9PQgT-P2vtthsdQxOC3Ji5gbU1vdqLOG3zL1qdINQItXo2GVls2zH3wA1wkd7Zt45f-Jdlutvanv58ktdTil0d7MuoLim7AeHevu_3jxRqkfa

Khi cửa hàng hoàn tất việc mua hàng, trạng thái đơn hàng sẽ thay đổi thành ”’Đã đặt hàng” và đơn hàng sẽ được giao trong khoảng 3 tuần sau khi đơn hàng được đặt.

gxgoSTGNk8P61HqQfcXOyNFkc58CUUf-j6EV7fI9YHEftPDogqgD_6YeEI0a72_I4ncBPhekL9hsJIB2I15AREwbMfrCiG9bpED8CPcV0AbQkd-bYm8oUKWhLrvBe2JT8JlhZEUM

Không thể chỉnh sửa đơn đặt hàng khi nó ở trạng thái “Đang chờ xử lý” hoặc “Đã đặt hàng”.

Related Posts