Cách tính tiền phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất 2023

Cách tính giá đất lên thổ cư

Pháp lệnh thuế sử dụng đất

Theo Điều 5 Khoản 2 Nghị định 45/2014/nĐ-cp thì thu thuế sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng như sau:

1. Thu tương đương 50% số tiền chênh lệch thuế sử dụng đất

– trường hợp sử dụng

+ Chuyển đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư không thuộc diện đất ở theo quy định tại Điều 103 Khoản 6 của Luật Đất đai sang đất ở;

+ Trước ngày 01/7/2004 có nguồn gốc là đất vườn, ao, nhà ở nhưng người sử dụng đất tách quyền chuyển nhượng hoặc đơn vị đo đạc tự đánh giá tách thành đất ở khi đo đạc, lập bản đồ địa chính .

– Năng suất

Trong các trường hợp trên, thuế sử dụng đất được tính bằng 50% mức chênh lệch giữa thuế sử dụng đất tính theo giá đất ở với thuế sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm quyết định chuyển mục đích của cơ quan. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-Công thức tính

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

2

Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng (sơ đồ)

2. Thu 100% tiền chênh lệch tiền sử dụng đất

– trường hợp sử dụng

Đất nông nghiệp được nhà nước giao không phải nộp tiền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

– Thuế suất sử dụng đất

Thuế sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thuế sử dụng đất tính theo giá đất ở với thuế sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm cơ quan nhà nước có quyết định chuyển mục đích sử dụng.

-Công thức tính

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

3. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải nhà ở thành nhà ở

* Không cần nộp tiền sử dụng đất

Theo Điều 5, Điểm c, Điều 2 Nghị định 45/2014/nĐ-cp, nếu bạn đang sử dụng đất phi nông nghiệp được nhà nước công nhận quyền sử dụng ổn định lâu dài trước ngày 01/7/2004 , đất phi nông nghiệp Khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở thì không thu tiền sử dụng đất.

* Phải nộp thuế sử dụng đất

– Trường hợp bạn sử dụng đất phi nông nghiệp thuộc diện được Nhà nước giao đất và có nộp thuế sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì nộp thuế sử dụng đất như sau: Sau đó :

Tiền sử dụng đất

=

Tiền sử dụng đất theo giá đất ở – tiền sử dụng đất phi nông nghiệp cho thời gian sử dụng đất còn lại.

– Trường hợp nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nếu được giao đất ở mà chuyển đổi hình thức thuê đất thì tính tiền sử dụng đất theo giá đất ở trừ (-) tiền sử dụng đất nộp một lần đối với phần chênh lệch giữa tiền thuê đất tính theo giá đất phi nông nghiệp. Thời hạn sử dụng đất còn lại khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng.

– Trường hợp sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm và nộp thuế sử dụng đất bằng 100% số thuế sử dụng đất tính theo giá đất ở sẽ bị thu.. Lúc đó đã có quyết định Thay đổi mục đích của cơ quan nhà nước.

– Biến động sử dụng đất do người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp sang đất ở theo quy định của Luật Đất đai, thu thập thông tin lịch sử sử dụng đất theo nguồn gốc đất chuyển nhượng.

Trên đây chỉ là quy định về cách tính tiền sử dụng đất, để biết số tiền phải nộp bạn cần có các dữ liệu sau:

– Quy định về cách tính thuế sử dụng đất (như trên)

– Theo bảng giá đất do cơ quan phát triển cấp tỉnh ban hành, hiểu được tiền sử dụng đất của các loại đất.

Lưu ý: Đầu năm 2020, luật Việt Nam sẽ tổng hợp toàn bộ bảng giá đất tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước để phục vụ công tác tra cứu. Kính mong quý độc giả quan tâm đến bảng giá đất.

– Đối chiếu vị trí thửa đất với vị trí thửa đất chuyển đổi theo bảng giá đất.

Ví dụ: Ông A có một mảnh đất với tổng diện tích là 200m2 (100m2 đất ở, 100m2 đất vườn và nhà ở trong cùng một thửa đất). Ông A làm đơn xin chuyển 50m2 đất vườn thành đất thổ cư.

Giả sử: Vị trí lô đất của ông a, theo bảng giá đất thì tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở là 0,2tr/m2, đất vườn là 200.000đ/m2. Thuế sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

100 triệu-10 triệu đồng

= 45 triệu đồng

2

Do đó, cách tính thuế sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất khá phức tạp, tiền sử dụng đất chuyển sang đất ở từ năm 2020 có thể cao hơn so với giai đoạn 2015 – 2019 do theo 5- bảng giá đất năm 2020-2024, giá đất ở tại nhiều tỉnh, thành phố đã tăng so với các loại giá đất khác.

>> Trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ

Đài tưởng niệm

Bài viết liên quan