Cách tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để ra quyết định đầu tư

Cách tính lợi nhuận đầu tư

Xác định tỷ lệ rủi ro/phần thưởng

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là số liệu so sánh lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch với tổn thất tiềm năng của nó. Công thức được tính bằng cách chia chênh lệch giữa điểm vào giao dịch và điểm cắt lỗ (rủi ro) cho chênh lệch giữa mục tiêu lợi nhuận và điểm vào (lợi nhuận). Rủi ro và phần thưởng của giao dịch dựa trên các điểm chốt lời hoặc dừng lỗ do nhà giao dịch đặt ra.

Rủi ro được xác định bằng lệnh cắt lỗ. Đó là sự khác biệt giữa điểm vào giao dịch và lệnh cắt lỗ. Nếu giao dịch diễn ra suôn sẻ, mục tiêu lợi nhuận được sử dụng để đặt điểm thoát lệnh. Lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch là chênh lệch giữa giá mục tiêu và giá dự thầu.

Mối quan hệ giữa hai con số này có thể cho bạn biết liệu phần thưởng tiềm năng có lớn hơn rủi ro tiềm ẩn hay không và ngược lại. Điều này có thể giúp bạn quyết định xem một thỏa thuận có phải là một ý kiến ​​hay hay không.

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng được tính như thế nào?

Để tính tỷ lệ rủi ro/phần thưởng, trước tiên hãy tính rủi ro và phần thưởng. Cả hai cấp độ được thiết lập bởi thương nhân.

 • Rủi ro là tổng số tiền thua lỗ có thể xảy ra, được đặt bởi một lệnh cắt lỗ. Đó là sự khác biệt giữa điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ.
 • Lợi nhuận phụ thuộc vào mục tiêu ban đầu của nhà đầu tư. Đây là thời điểm để bán cổ phiếu. Lợi nhuận là tổng số tiền bạn có thể kiếm được từ một giao dịch. Đó là sự khác biệt giữa mục tiêu lợi nhuận và điểm vào lệnh.
 • Nếu tỷ lệ này lớn hơn 1 =>> rủi ro lớn hơn lợi nhuận tiềm năng từ giao dịch =>> xem xét lại

  Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1 =>> lợi nhuận tiềm năng lớn hơn thua lỗ tiềm năng =>> nên đầu tư

  Ví dụ bạn mua cổ phiếu tại điểm vào lệnh là 20.000 đồng, sau đó đặt lệnh cắt lỗ tại 17.000 đồng và mục tiêu lợi nhuận là 26.000 đồng thì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là: 0,33. Đây có thể là một thương vụ đầu tư hấp dẫn

  Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng hoạt động như thế nào

  Tốt nhất là thực hiện giao dịch với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thấp nhất. Điều này có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận lớn hơn rủi ro. Khi xác định tỷ lệ giao dịch, theo chiến lược và phân tích của bạn, hãy đặt lệnh dừng lỗ và giá mục tiêu hợp lý ở một vị trí hợp lý. Công việc này đòi hỏi phải phân tích và không thể chọn ngẫu nhiên. Khi tỷ lệ này được tính toán, bạn có thể biết liệu giao dịch có xứng đáng hay không.

  Hạn chế

  Dựa trên kiến ​​thức và phân tích của riêng bạn, bạn cũng cần biết khả năng của mình để đạt được những mục tiêu này.

  Một sai lầm phổ biến là các nhà đầu tư luôn xem xét tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cụ thể trước khi phân tích giao dịch. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận dựa trên các điểm vào thay vì giá trị của chứng khoán mà không tính đến các điều kiện thị trường của giao dịch.

  Để sử dụng hiệu quả tỷ lệ rủi ro/phần thưởng, bạn cần có kế hoạch giao dịch:

  • Điều kiện thị trường phù hợp với phong cách của bạn
  • Giờ giao dịch
  • Nơi đặt các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận trong các điều kiện thị trường này
  • Kết luận

   Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng không cho phép bạn đánh giá đầy đủ tiềm năng của một khoản đầu tư, nhưng nó là một yếu tố giúp bạn quyết định có thực hiện khoản đầu tư đó hay không. Để có hiệu quả, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cần được kết hợp với tỷ lệ thành công của bạn, cùng với phân tích các điều kiện thị trường và chiến lược giao dịch cụ thể.

   Xem thêm:

   • Cách đầu tư vào chênh lệch giá
   • Mô hình đảo chiều giá
   • Điểm chạm thứ ba – Quy tắc 3 điểm chạm tại ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ
   • Mẹo giao dịch cho các điểm đảo chiều
   • Mối quan hệ giữa phạm vi giá và thời gian trong giao dịch chứng khoán
   • Tùy chọn giao dịch trên thị trường tài chính

Related Posts