Có được chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn?

Chấm dứt hợp đồng thuê phòng trọ

Câu hỏi:

Em là sinh viên năm nhất, thuê nhà hợp đồng 1 năm, giờ muốn chuyển đi nhưng phải trả 2 tháng tiền nhà, em mới ở được gần 2 tháng. Vì chủ nhà trọ quá tuyệt vời nên tôi muốn chuyển đi, và khi tôi phá vỡ hợp đồng, tôi có phải chịu trách nhiệm gì không? Trong trường hợp chủ nhà tăng giá nhà quá cao và tôi chấm dứt hợp đồng thì tôi có phải bồi thường theo hợp đồng không? Xin hãy giúp tôi và cho tôi lời khuyên, cảm ơn rất nhiều!

Trả lời:

Chào bạn, câu hỏi của bạn liên quan đến lĩnh vực tư vấn pháp luật dân sự. Về câu hỏi này, Princess xin được giải đáp như sau:

Câu hỏi đầu tiên của bạn là bạn đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bạn phải chịu trách nhiệm gì?

Thuê nhà là việc cá nhân/tổ chức ký hợp đồng với chủ nhà, thuê nhà trong một thời hạn nhất định và trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận giữa hai bên. Theo mô tả của bạn, chúng tôi nhận thấy bạn có thực hiện một giao dịch dân sự, đó là giao dịch thuê nhà ở và bạn đã ký hợp đồng thuê nhà ở thời hạn 1 năm với chủ nhà. Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định về giao dịch thuê nhà ở hợp đồng thuê nhà cụ thể như sau:

Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê trong một thời hạn và bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở và hợp đồng thuê nhà ở để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Luật này, Luật Nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan. “

Đạo luật Nhà ở 2014 quy định như sau về các điều khoản cho thuê:

Điều 129 Thời hạn thuê và giá thuê

1. Bên cho thuê và bên thuê thỏa thuận về thời hạn thuê, giá thuê và phương thức trả tiền thuê nhà nhiều lần hoặc trả một lần, nếu nhà nước có quy định về giá thuê nhà, các bên phải tuân theo chúng.

2.Bên cho thuê nhà có quyền điều chỉnh giá thuê nhà nếu bên cho thuê thực hiện việc trang trí nhà trước thời điểm kết thúc hợp đồng thuê nhà và được sự đồng ý của bên thuê. Giá thuê nhà ở mới được xác định thông qua thương lượng giữa hai bên, nếu thương lượng không thành thì bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và bồi thường thiệt hại cho bên thuê nhà ở theo quy định của pháp luật.

3-Quyền và lợi ích hợp pháp của bên cho thuê nhà ở và bên thuê nhà ở trong quá trình cho thuê nhà ở được Nhà nước bảo hộ. “

Như vậy có thể thấy hợp đồng thuê hoàn toàn là sự thỏa thuận của bên thuê. Khi đã đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng và giao kết hợp đồng với bên cho thuê nhà thì bạn phải tuân theo hợp đồng mà mình đã ký kết, vì đây là cơ sở pháp lý duy nhất quy định quyền và nghĩa vụ của cả hai bên. Nếu muốn hủy hợp đồng trong vòng 1 năm kể từ thời hạn lưu trú quy định trong hợp đồng, bạn phải tuân theo điều khoản phạt vi phạm là 2 tháng tiền nhà. Vì bạn và người cho thuê đã thỏa thuận trước, đã ký hợp đồng (đồng ý với các điều khoản đó) nên khi mới ở được 2 tháng nếu hủy hợp đồng thì bạn phải bồi thường. Thông thường cho bên kia theo sự đồng ý chung, trừ khi có thỏa thuận khác.

Câu hỏi thứ hai của bạn là nếu chủ nhà đột ngột tăng tiền thuê nhà, bạn có thể chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường không? Trong trường hợp này, căn hộ thì theo quy định tạiKhoản 3, 4 Điều 132Luật Nhà ở 2014thì bạn sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp sau :p>

” 3. Nếu bên cho thuê có một trong các hành vi sau thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà:

a) Nếu hư hỏng nặng thì không được sửa chữa nhà;

b) Tăng tiền thuê nhà không hợp lý hoặc tăng tiền thuê nhà mà không báo trước cho bên thuê nhà theo thỏa thuận;

c) Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

4. Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, nếu vi phạm quy định này thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. “

Do đó, bạn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê với lý do chủ nhà tăng tiền thuê, với điều kiện là mức tăng đó là không hợp lý hoặc không được báo cáo. Bạn sẽ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận trước khi cho bạn biết. Về trách nhiệm pháp lý, Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 428 Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

1.Nếu một bên vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ trong hợp đồng này thì một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồngkhông phải bồi thường thiệt hại hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa hai bên hoặc quy định của pháp luật.

2.Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng. /p>

3.Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ được chấm dứt khi bên kia nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng. Ngoại trừ các thỏa thuận bồi thường thiệt hại, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp đã được thanh lý, các bên không cần phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

4.Bên bị thiệt hại do bên kia không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng thì phải bồi thường.

5.Trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà không có lý do thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bị coi là bên vi phạm và phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của Nghị định này. Bài báo. nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng thì áp dụng quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Vì vậy, nếu chủ nhà tăng tiền thuê nhà mà không có lý do, hoặc tăng giá mà không báo trước cho bạn thì đó là căn cứ để đơn phương chấm dứt hợp đồng và bạn được phép đơn phương chấm dứt. hợp đồng thuê đã ký với bên cho thuê Thỏa thuận, trong trường hợp đóbạn không phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê. Tuy nhiên, bạn cần phải làm vậy. Hiện nay, nghĩa vụ thông báo là 30 ngày, nếu bạn không thực hiện nghĩa vụ thông báo mà gây thiệt hại cho bên cho thuê thì bạn vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

cho thue nha phai dong nop nhung loai thue gi 200

Nội dung liên quan của bài viết trên, mời bạn tham khảo tại mục tư vấn pháp luật sau:

Câu hỏi:

Tôi hiện đang thuê nhà theo hợp đồng 2 năm (2015 – 2016). Tôi đã thuê được hơn một năm. Nhưng hàng tháng bên thuê trả tiền nhà chậm so với hợp đồng hai bên đã ký nên tôi yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Người thuê đòi ở lại và hứa trả tiền đúng hạn nên tôi không chấm dứt hợp đồng. Hiện tại tôi muốn hủy hợp đồng thuê nhà này vì lý do sau: Đồng hồ nước nhà tôi bị hỏng, hai bên thống nhất chịu chi phí bảo trì và lắp đặt lại. Nhưng bên thuê kiên quyết không đồng ý, cho rằng đó là trách nhiệm của chủ nhà. Tuy nhiên, trong hợp đồng cho thuê nhà của chúng tôi quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của bên thuê: cất giữ nhà, bồi thường thiệt hại do bên thuê gây ra, sửa chữa. Vậy luật sư cho tôi hỏi: Trường hợp của tôi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này không? Nếu đồng hồ nước bị hỏng, người thuê nhà có phải chịu trách nhiệm không? Thanks!

Trả lời:

Chào bạn, câu hỏi của bạn là tư vấn trong lĩnh vực luật dân sự, chúng tôi xin gợi ý như sau:

Thứ nhất:Trách nhiệm khi đồng hồ nước bị hỏng

– Điều 477 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ bảo lãnh đối với giá trị sử dụng của tài sản thuê như sau:

“1. Bên cho thuê phải bảo đảm đối tượng thuê ở tình trạng như đã thỏa thuận trong thời hạn thuê và phù hợp cho việc thuê; bên thuê phải tự sửa chữa những hư hỏng, khiếm khuyết của đối tượng thuê, trừ những hư hỏng nhỏ theo quy định của pháp luật. thói quen của bên thuê.

2. Nếu do lỗi của bên thuê làm cho tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê:

a) sửa chữa tài sản;

b) giảm tiền thuê;

c) Nếu tài sản thuê không sửa chữa được, không đạt được mục đích thuê hoặc tài sản thuê có khiếm khuyết thì đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. không biết.

3. Nếu đã báo cho bên cho thuê mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa đồ thuê nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê trả phí sửa chữa. “.

Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên, cùng với thông tin bạn cung cấp, là hợp đồng thuê nhà, trong đó bao gồm trách nhiệm và nghĩa vụ của bên thuê nhà: bảo trì nhà ở, bồi thường thiệt hại, sửa chữa những hư hỏng do bên thuê gây ra. .

Do đó, sửa chữa đồng hồ nước sẽ giải quyết các vấn đề sau:

+ Trường hợp đồng hồ đo nước bị hư hỏng do lỗi của bên thuê thì bên thuê có trách nhiệm sửa chữa và phải thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.

+ Nếu việc hỏng công tơ không phải do lỗi của bên thuê thì bạn (với tư cách là bên cho thuê) có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng và phải thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.

Thứ hai về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê

– Pháp luật quy định nghĩa vụ của bên cho thuê như sau: “Bảo đảm cho bên thuê sử dụng nhà ở ổn định trong thời gian thuê”.

Luật Nhà ở 2014 Mục 132(2) quy định về việc bên cho thuê đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng như sau:

” 2. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở và nhận lại nhà ở cho thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Bên cho thuê cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc nhà ở xã hội cho bên không đúng theo các điều kiện được quy định trong Luật này mà không được ủy quyền hợp pháp;

b) Bên thuê quá 03 tháng liên tục không trả đủ tiền thuê đã thỏa thuận mà không có lý do chính đáng;

c) Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích theo hợp đồng;

d) Bên thuê tự ý phá dỡ, cơi nới, sửa chữa, phá dỡ nhà thuê;

đ) Bên thuê cho thuê lại, cho mượn, cho thuê lại nhà thuê mà không được bên cho thuê đồng ý;

e) Bên thuê gây mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân xung quanh nhưng được sự đồng ý của bên cho thuê hoặc tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, trưởng bản, trưởng thôn, bản, buôn bán , phum , sóc đã gửi lần thứ 3 Đã đăng nhập nhưng vẫn không khắc phục được;

g) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật này. “

Vì vậy, bạn chỉ có thể chấm dứt hợp đồng cho thuê nếu pháp luật yêu cầu. Ngoài ra, bạn có thể xét xử đơn phương chấm dứt hợp đồng khác theo điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà đã ký kết (nếu có).

Như vậy trong trường hợp của bạn, nếu việc đồng hồ đo nước bị hỏng không phải do lỗi của bên thuê thì bên thuê không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì phải đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc căn cứ vào điều khoản về đơn phương chấm dứt hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà. Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê trái pháp luật thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên thuê. Bên thuê có quyền yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc khởi kiện bạn ra cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bên thuê.

Nếu cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Related Posts