The Infiniti – Cảm hứng thiết kế từ cảnh quan nhiệt đới Hawaii

Dự án the infiniti

1. Đây là tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân của công ty TNHH keppel Land Việt Nam, các công ty con và chi nhánh được chọn tại Việt Nam, bao gồm:

 • Splitting Men’s Clothing Ltd

 • Công ty TNHH Riviera Point

 • Công ty TNHH Liên doanh Estella

 • Công ty TNHH Riviera Bay

 • keppel land watco i;

 • keppel land watco ii;

 • Liên doanh Royal City

  (gọi chung là “công ty keppelland việt nam” và gọi riêng là “công ty keppelland việt nam”)

  2. Keppel Land Việt Nam tôn trọng các quyền của bạn theo luật liên quan về bảo vệ dữ liệu. Keppel Land Việt Nam thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân nhằm mục đích thông báo cho bạn hoặc khi được pháp luật cho phép. Tuyên bố này có thể được sửa đổi theo thời gian.

  3. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào về cách các công ty này thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc tuyên bố này, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua email tại dpo@keppeland.com / info@keppeland.com.vn .

  4. Nếu bạn muốn nhận thông tin về dữ liệu cá nhân do Keppel Land Việt Nam nắm giữ, cập nhật dữ liệu cá nhân đó hoặc rút lại bất kỳ sự đồng ý nào, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua email trên.

  Tuyên bố trang web

  Khi bạn cung cấp thông tin qua trang web này hoặc gửi thông tin đến địa chỉ email do trang web này cung cấp, bạn đồng ý và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ tất cả các thông tin đó theo cách được mô tả trong tuyên bố của trang web này.

  Thông tin bạn cung cấp thường sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích được yêu cầu, chẳng hạn như:

  (i) gửi email định kỳ cho bạn về các bản tin, báo cáo hàng năm, báo cáo phát triển bền vững, kết quả, ấn phẩm hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm khi bạn đăng ký nhận thông tin về ấn phẩm thông tin của chúng tôi;

  p>

  (ii) khi bạn gửi cho chúng tôi sơ yếu lý lịch hoặc thông tin tương tự để chúng tôi xem xét sự phù hợp của bạn với công việc hoặc các thỏa thuận dịch vụ khác được ký kết bởi hoặc với Keppel Land. nam; hoặc

  (iii) để giúp chúng tôi quản lý và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình, bao gồm phân tích nhu cầu của khách hàng trong tương lai.

  Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi cung cấp khi liên lạc với bạn và để tuân thủ luật pháp, bao gồm cả việc tiết lộ thông tin để đáp ứng (i) yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào; Nhà cung cấp dịch vụ Land Vietnam và chuyên gia tư vấn của Keppel Land Việt Nam cung cấp các dịch vụ hành chính, tài chính và nghiên cứu, dịch vụ chuyên nghiệp hoặc các dịch vụ khác, bao gồm dịch vụ bảo hiểm và tín dụng. Theo đây, bạn đồng ý cho phép bất kỳ công ty Keppel Land Việt Nam và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cho bất kỳ công ty Keppel Land Việt Nam nào sử dụng và tiết lộ thông tin được cung cấp đó trên lãnh thổ Việt Nam hoặc bất kỳ nơi nào khác, và sự đồng ý đó sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.

  Xin lưu ý rằng trang web này sử dụng cookie để theo dõi tùy chọn trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu lưu lượng truy cập trang web để cải thiện trang web dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng thông tin này để phân tích thống kê, nhưng cũng có thể sử dụng thông tin này ở dạng tổng hợp vì những lý do khác hoặc khi chúng tôi không biết bạn là ai.

  Cookie không cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn ngoài dữ liệu bạn chọn chia sẻ. Hầu hết các trình duyệt internet tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để phù hợp với sở thích của mình. Nếu bạn chọn không chấp nhận cookie, bạn có thể không trải nghiệm được tất cả các tính năng của trang web này.

Related Posts