Bảng giá đất quận 8, TP.HCM giai đoạn 2020-2024

Giá đất quận 8

Bảng giá đất nền Quận 8 TP.HCM 2020-2024: Lên đến 25,8 triệu đồng/m2. Hãy cùng banggiadatnen.com tham khảo chi tiết Bảng giá đất nền Quận 8 mới nhất.

Bảng giá đất quận 8

Thành phố vừa công bố giá đất quận 8, trong đó đường Dương Bá Trạc và Phạm Hùng là đắt nhất.

Đối với đất phi nông nghiệp, phân hạng đô thị như sau: Đối với 19 quận, huyện của TP.HCM, hạng giá đất của các đô thị điển hình được áp dụng theo quy định số 96/2019/nĐ – cp ngày 19/12/2019 chính phủ quy định bảng giá đất . Các thị trấn thuộc quận 5, TP.HCM được áp dụng giá đất loại V tại đô thị. Huyện 05 áp dụng cho hồ sơ giá đất của xã Bình Nguyên.

Mặt tiền đường là yếu tố cần lưu ý khi phân loại vị trí và bao gồm 4 vị trí. Loại thứ nhất (Vị trí 1) là lô đất nằm trên mặt tiền đường và phù hợp với những lô đất có giá đất tiếp giáp với đường ít nhất một bên.

Ba vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt đường gồm: vị trí 2 áp dụng đối với lô đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với khu đất thuộc ngõ có lộ giới từ 5m trở lên, tính bằng 0,5 đối với vị trí 1 và vị trí 3 Đối với các ô, thửa giáp ít nhất một phía với ngõ và có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính theo hệ số 0,8 ở vị trí 2. Vị trí 4 được áp dụng cho thửa đất và vị trí đất còn lại được tính hệ số 0,8 cho vị trí 3.

Nếu các vị trí trên nằm sâu trong tính từ mép trong của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chính) từ 100m trở lên thì bị giảm 10% giá trị đất đối với từng vị trí. Khi áp dụng quy định trên thì giá đất của lô đất không phải mặt đường tại đô thị điển hình không thấp hơn giá đất quy định tối thiểu của bảng giá đất do Nhà nước quy định tương ứng với từng loại đất.

Bảng giá đất 8 quận

Related Posts