Luật kinh doanh bất động sản | Cập nhật thông tin 2023

Luật kinh doanh bat dong san 2017

Mọi hoạt động thương mại trong lĩnh vực bất động sản đều phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Đây là bộ luật do pháp luật Việt Nam quy định và sẽ được hoàn thiện trong từng thời kỳ để phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của thị trường và điều kiện kinh tế – xã hội. Luật bất động sản là gì? Luật thương mại bất động sản hàng năm có những điều chỉnh gì? Bên dưới Không gian làm việc sẽ có đủ thông tin để bạn dễ dàng điều hướng.

Luật bất động sản là gì?

Luật kinh doanh bất động sản là quy định về quản lý bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý bất động sản và các quy định của nhà nước về quản lý bất động sản. Mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh bất động sản sẽ được quy định trong luật theo từng điều. Với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, mã ngành kinh doanh bất động sản có thể thay đổi để thích ứng với thị trường.

Luật kinh doanh bất động sản 2014

Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) số 66/2014/qh13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định về kinh doanh BĐS, các nhà đầu tư trong và ngoài nước chú ý phải được thanh toán. Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định các vấn đề phát sinh trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng và kinh doanh dịch vụ bất động sản…

Một số điểm mới của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 bao gồm:

Vốn điều lệ không thấp hơn 20 tỷ đồng

Theo Điều 10 Luật Kinh doanh BĐS 2014, tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp và có vốn điều lệ không thấp hơn 20 tỷ đồng, trong khi pháp luật hiện hành quy định yêu cầu về vốn là 6 tỷ đồng lá chắn.

Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn đăng ký dưới 20 tỷ đồng cần thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng vốn đăng ký cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Phạm vi kinh doanh bất động sản

Điều 11 “Luật Kinh doanh BĐS” 2014 cũng quy định cụ thể về phạm vi, hình thức kinh doanh BĐS của từng chủ thể kinh doanh BĐS. Khoản 3 điều này quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện giao dịch bất động sản dưới các hình thức: cho thuê nhà, cho thuê lại dự án; được nhà nước cho thuê đất được đầu tư xây dựng nhà cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng. dự án không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà ở, dự án xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; được nhà nước giao đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất Đất thuê trong khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được đầu tư xây dựng nhà ở, công trình thương mại theo mục đích sử dụng đất.

Kinh doanh dịch vụ bất động sản

Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 cũng loại bỏ một số dịch vụ bất động sản như định giá, đấu giá và quảng cáo bất động sản. Do đó, từ ngày 1/7/2015, các dịch vụ về bất động sản bao gồm dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản và sàn giao dịch bất động sản được cung cấp.

Quy định về Hợp đồng kinh doanh bất động sản

Đạo luật môi giới 2014 liệt kê và quy định những nội dung cơ bản, quyền và nghĩa vụ của các bên trong một số loại hợp đồng môi giới chủ yếu, trong đó có hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng. Hợp đồng thuê, xây dựng nhà; hợp đồng thuê, mua nhà, công trình xây dựng; hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ công trình bất động sản.

Luật kinh doanh bất động sản 2015

Hệ thống pháp luật về kinh doanh bất động sản được quy định bởi luật điều chỉnh riêng từ năm 2006 và việc thực hiện được hướng dẫn dưới hình thức nghị định, thông báo. Trải qua các giai đoạn phát triển của hoạt động kinh doanh bất động sản được sửa đổi, thay thế bởi các văn bản luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực năm 2014 năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2020 kèm theo một số văn bản hướng dẫn.

Luật Kinh doanh Bất động sản 2015 vẫn tuân theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 nhưng có bổ sung một số nghị định và thông tư, bao gồm:

 • Nghị định số 76 hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản: Nghị định số 76/2015/nĐ-cp Thay thế Nghị định số 153 hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản 2006
 • Nghị định 117/2015/nĐ-cp về thiết lập, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 • Thông tư 07/2015/tt-nhnn quy định về bảo lãnh ngân hàng
 • Thông tư 13/2017/tt-nhnn sửa đổi Thông tư 07/2015/tt-nhnn quy định về bảo lãnh ngân hàng
 • Văn bản số 20/2010/tt-bxd hướng dẫn xác định và công bố đề án thí điểm chỉ số đánh giá thị trường bất động sản
 • Nghị định 11/2013/nĐ-cp về quản lý đầu tư phát triển đô thị
 • công văn 1436/bxd-qln 2015 triển khai luật kinh doanh bất động sản 2014
 • Luật kinh doanh bất động sản 2018

  Luật Thương mại Bất động sản 2018 vẫn dựa trên Bộ luật Thương mại Bất động sản 2014, cũng như một số văn bản liên quan đến Luật Thương mại Bất động sản và Luật Nhà ở, Luật Đất đai hiện hành. Dùng để điều chỉnh các vấn đề về kinh doanh bất động sản: luật cho thuê, kinh doanh cho thuê bất động sản, có thể tham khảo trong nhiều lĩnh vực.

  Luật kinh doanh bất động sản mới nhất

  Như vậy, “Luật Kinh doanh BĐS” mới nhất và các văn bản, nghị định hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực vẫn là “Luật Kinh doanh BĐS” 2014. Kể từ ngày 01/07/2015 Luật BĐS không có gì thay đổi, điểm mới so với Luật Kinh doanh BĐS 2006 mà phạm vi áp dụng thường được gọi theo tên năm như BĐS 2015, 2018, 2019 Đạo luật kinh doanh năm 2020 hoặc Đạo luật mua bán bất động sản năm 2010…

  Nghị định hướng dẫn luật thương mại bất động sản

  Nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản là một dạng văn bản do chính phủ ban hành để hướng dẫn luật hoặc điều chỉnh một vấn đề phát sinh chưa có luật hoặc quy định nào điều chỉnh. Mặt khác, các sắc lệnh do chính phủ ban hành cũng quy định các quyền và nghĩa vụ của người dân theo hiến pháp và luật do quốc hội ban hành.

  Có thể hiểu dễ hiểu hơn nghị định là quy định cho từng lĩnh vực (quốc gia, công ty..).

  “Quy định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản” quy định chi tiết một số quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó có điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hiện có Chuyển nhượng hợp đồng, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hiện có hình thành trong tương lai và chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

  Các loại đạo luật điều chỉnh luật kinh doanh bất động sản bao gồm:

  • Nghị định số 76 hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản: Nghị định số 76/2015/nĐ-cp Thay thế Nghị định số 153 hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản 2006
  • Nghị định 117/2015/nĐ-cp về thiết lập, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
  • Nghị định 11/2013/nĐ-cp về quản lý đầu tư phát triển đô thị
  • Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi

   “Luật Thương mại Bất động sản” ban hành năm 2014 có nhiều chính sách, quy định bổ sung, được gọi là “Luật Thương mại Bất động sản” sửa đổi. Các vấn đề phát sinh trong chuyển nhượng bất động sản và quy trình nghiệp vụ đã được cập nhật, bổ sung để rõ ràng và thuận tiện hơn trong quá trình tuân thủ và thực thi pháp luật.

   Nhiều nội dung sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản năm 2020 như:

   • Nếu là căn hộ hình thành trong tương lai thì phải có cọc
   • Cá nhân, tổ chức có vốn đăng ký trên 20 tỷ đồng là có thể kinh doanh bds
   • Điều kiện để người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam
   • Phải xong móng thì mới ký hợp đồng mua căn hộ
   • Nhà đầu tư không được nhận hơn 95% số tiền cho đến khi giấy chứng nhận quyền sở hữu được cấp
   • Trên đây là những thông tin về luật kinh doanh bất động sản. Nếu bạn cần tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

    • Trang web: https://officespace.vn
    • Hotline: 0969 017 557
    • Trang chủ: facebook.com/officespace.vn/

Related Posts