Chương trình Ecogreen tích điểm, đổi quà, những thể lệ để tham gia!

Tích điểm ecogreen

Chương trình tích điểm của ecogreen là một cách giúp tặng thưởng cho những khách hàng trung thành đã sử dụng sản phẩm. Đây là một hoạt động ý nghĩa có thể giúp khách hàng tiết kiệm một số chi phí cần thiết trong quá trình sử dụng sản phẩm lâu dài.

Để tìm hiểu về thể lệ tham gia chương trình phần thưởng ecogreen, vui lòng đọc bài viết dưới đây về nhà thuốc thân thiện để hiểu rõ hơn. Thêm

Chương trình khách hàng thân thiết ecogreen áp dụng cho bao nhiêu sản phẩm?

Từ năm mới 2021, chương trình tích điểm đổi quà ecogreen được áp dụng cho 11 dòng sản phẩm chiến lược của eco, bao gồm:

Angela vàng mua 2 tặng 1

Chương trình khách hàng thân thiết angela gold 2021 áp dụng cho khách hàng mua sắm, tích mã, đổi thưởng sản phẩm angela gold từ 01/02/2021 đến 30/06/2021.

Ritana mua 2 tặng 1

Chương trình khách hàng thân thiết ritana 2021 dành cho khách hàng mua, tích lũy mã và đổi sản phẩm ritana trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Tóc Qik mua 2 tặng 1

Chương trình khách hàng thân thiết qik hair nam, qik hair nữ 2021 dành cho những khách hàng mua, tích mã và đổi sản phẩm qik hair trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

jex max mua 4 tặng 1

Chương trình khách hàng thân thiết jex max 2021 áp dụng cho khách hàng mua hàng, tích điểm và đổi sản phẩm jex max từ 01/01/2021 – 30/06/2021.

Alipas mua 4 tặng 1

Chương trình khách hàng thân thiết của alipas dành cho những khách hàng mua hàng, tích điểm và đổi sản phẩm của alipas trong thời gian từ 01/01/2021 – 30/06/2021.

otiv mua 4 tặng 1

Chương trình khách hàng thân thiết otiv dành cho những khách hàng mua hàng, tích lũy điểm và đổi sản phẩm otiv từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Mua 4 tặng 1

Chương trình khách hàng thân thiết wit 2021 áp dụng cho khách hàng mua hàng, tích điểm và đổi sản phẩm wit trong thời gian từ 01/01/2021 – 30/06/2021.

mua 4 tặng 1 miễn phí

chương trình khách hàng thân thiết hewel 2021 áp dụng cho khách hàng mua hàng, tích điểm và đổi quà các sản phẩm của hewel trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến 30/06/2021.

faz mua 3 tặng 1

Chương trình khách hàng thân thiết faz 2021 dành cho khách hàng mua, tích điểm và đổi sản phẩm faz từ 01/01/2021 – 30/06/2021.

lic mua 2 tặng 1

Chương trình khách hàng thân thiết lic áp dụng cho khách hàng mua hàng, tích điểm và đổi sản phẩm lic từ 01/01/2021 – 30/06/2021.

Quy tắc tính điểm chương trình Ecogreen

 • ritana- Mua 2 lọ 60 viên tặng 1 lọ 15 viên.
 • angela gold- Mua 2 lọ 60 viên tặng 1 lọ 15 viên.
 • qik (nam) và qik (nữ) – Mua 2 lọ 30 viên tặng 1 lọ 15 viên.
 • jex max – Mua 4 lọ 30 viên hoặc 8 lọ 15 viên tặng 1 lọ 15 viên.
 • alipas – Mua 4 lọ 30 viên tặng 1 lọ 15 viên.
 • otiv- Mua 4 lọ 30 viên hoặc 8 lọ 15 viên tặng 1 lọ 15 viên.
 • wit – Mua 4 lọ 30 viên hoặc 8 lọ 15 viên tặng 1 lọ 15 viên.
 • hewel – Mua 4 lọ 30 viên tặng 1 viên: angela gold 15 viên, jex max 15 viên, otiv 15 viên, qik (nam) 15 viên, qik (nữ) 15 viên, wit 15 viên, ritana 15 mảnh ghép.
 • faz- Mua 3 lọ 30 viên tặng 1: angela gold 15 viên, jex max 15 viên, otiv 15 viên, qik (nam) 15 viên, qik (nữ) 15 viên, wit 15 viên, ritana 15 máy tính bảng .
 • lic-Mua 2 lọ 60 viên tặng 1 lọ sản phẩm sau: angela gold 15 viên, jex max 15 viên, otiv 15 viên, qik (nam) 15 viên, qik (nữ) 15 viên, wit 15 viên, ritana 15 miếng.
 • Cách tích điểm để đổi điểm ecogreen

Related Posts