Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)

Trường utm

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (UTM) tọa lạc tại trung tâm Hà Nội và được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập năm 2007. Trường hiện đang phát triển các bằng cấp sau:

Thạc sĩ khoa học

>>Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý

>>Thạc sĩ tài chính ngân hàng

>>MBA

>>Thạc sĩ luật kinh tế

>>Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Cấp đại học

Các khóa đào tạo của UTM được thiết kế theo học chế tín chỉ giúp người học thuận tiện, chủ động học tập, bám sát chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Nhà trường coi trọng hợp tác quốc tế, thực hiện theo mô hình xây dựng chuẩn mực chung của các trường đại học lớn trên thế giới, đồng thời là động lực nâng cao chất lượng đào tạo.

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Quản lý Kỹ thuật Youyi cam kết xây dựng hệ thống đào tạo đổi mới, đa dạng, chất lượng cao, phương pháp học tập linh hoạt, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, đảm bảo người học có đầy đủ kiến ​​thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để thành công. người có ích cho xã hội.

Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Quản lý Youyi sẽ trở thành trường đại học có uy tín cao về chất lượng đào tạo, sự khác biệt về dịch vụ và đổi mới quản lý, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ.

Giá trị cốt lõi

Con người-Chất lượng-Thương hiệu-Thích ứng

Triết lý giáo dục

Nhân bản – Xuất bản

Khẩu hiệu hành động

Đổi mới-phát triển bền vững-quốc tế hóa.

Giáo viên tiêu biểu

Kế hoạch tùy chỉnh

Dịch vụ vô song

Nhiều kênh

Trải nghiệm-Thực hành

Mạng – Toàn cầu

Chuyên sâu về công nghệ

Tiêu chuẩn – Quốc tế

Chữ cái đầu tiên là từ sinh viên – tất cả đều là sinh viên.

Chiến lược giảng dạy

Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, đa cấp độ, chuẩn đầu ra, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội, phát huy tính chủ động, sáng tạo của công tác tuyển sinh.

Chiến lược nghiên cứu

Tập trung vào những nhu cầu bức thiết của xã hội trong ba lĩnh vực giáo dục, kinh tế và khoa học công nghệ. Con đường chung để đưa UTM vào các trường đại học tiên tiến trên thế giới là: “nghiên cứu khoa học nâng tầm giáo dục”

Chiến lược hợp tác quốc tế

Từng bước thực hiện quá trình quốc tế hóa, được cộng đồng quốc tế thừa nhận, nâng cao năng lực xây dựng trường học theo chuẩn quốc tế, mở rộng quan hệ đối tác khu vực và quốc tế.

Chiến lược nguồn nhân lực

Thu hút và phát triển đội ngũ đa dạng, có năng lực và phẩm chất chính trị. Tạo mọi điều kiện cho nhân viên để họ yên tâm làm việc lâu dài và phát huy tài năng của mình.

Chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng

Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo, ưu tiên mở rộng không gian tối ưu diện tích đất hiện có. Hiện đại hóa trang thiết bị dạy học và kiểm tra dựa trên công nghệ thông tin; xây dựng sân chơi, ký túc xá và các cơ sở hoạt động khác. Đầu tư, hiện đại hóa thư viện theo hướng thư viện điện tử. Tập trung xây dựng hệ thống thông tin hiện đại, theo kịp xu thế phát triển thông tin của nhân loại. Công nghệ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của trường.

Related Posts