Thành lập phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

Vo thi sau quan 3

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân đã công bố Nghị quyết số 1111/nq-ubtvqh14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp tỉnh. Thành phố Thủ Đức được thành lập trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những nội dung của nghị quyết là thành lập Wushi thứ 3 Quận 6 trên cơ sở đưa toàn bộ diện tích tự nhiên 0,88 km2 và 7.263 nhân khẩu của quận 6; tổng diện tích tự nhiên 0,92 km2, quận 7 có 12.595 người, diện tích tự nhiên toàn bộ là 0,4 kilômét vuông , Quận 8 có 16.877 người. Quận 3, Wushi 6th District, có diện tích tự nhiên 2,2 km2, dân số 36.735 người. Sau khi sắp xếp, quận 3 còn 12 phường.

Theo lộ trình Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức, thành lập, sáp nhập tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị – xã hội của 6 huyện ủy Wushi; chỉ định ủy viên ban chấp hành, bí thư, phó bí thư của sáu phường trước ngày 14 tháng 1 năm 2021 . HĐND 6 quận của huyện Ngô sẽ tiến hành bầu các chức danh, quyền hạn (Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Sở; Chủ tịch các Ủy ban; Chủ tịch các Ủy ban). ) vào ngày 15 tháng 1 năm 2021. Lễ công bố và ra mắt khu võ thị sáu dự kiến ​​vào ngày 4/2/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính quận 3 giai đoạn 2019-2021. -ubtvqh14 đã được nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong khu vực tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân để mọi người nhận thức được ý nghĩa của nó. 6, 7, 8.

Sau khi tổ chức lễ khởi động cho sáu khu vực bầu cử Voi Si, chính quyền khu vực bầu cử mới thành lập cần tập trung vào việc cải thiện nguồn lực của người dân đồng thời ổn định kinh tế và xã hội địa phương. Đồng thời, bảo đảm an sinh, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quan tâm đến các lĩnh vực chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển của 3 huyện trong thời gian tới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tiếp tục kết hợp chặt chẽ với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền ở 6 khu vực bầu cử phường Voi để bảo đảm sự hoạt động liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị. Việc chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính phường 6, 7, 8 đảm bảo giải quyết kịp thời các khiếu kiện của quần chúng, tổ chức. Việc chuyển giao tổ chức bộ máy, tài sản, hồ sơ, tài liệu… của đơn vị hành chính mới và chuyển giao trách nhiệm quản lý phải được thực hiện đồng thời, đúng thời gian, chính xác theo quy định. Đặc biệt, đừng bao giờ để quá trình thành lập công ty ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhất là khi giải quyết các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến nhân thân.

Ông Trương Hoài Quang (ngụ 32 võ văn tần, phường 6), đại diện cho người dân 3 khu phố 6, 7, 8 (quận 3) đồng tình, ủng hộ việc sáp nhập quận 3 vào quận quân sự. Sáu; đồng thời thể hiện niềm vinh dự, tự hào được là công dân của vùng đất mang tên anh hùng văn võ song toàn. Ông Trương Hoài Quang đề nghị cơ quan hành chính cần bố trí đủ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xử lý tài liệu lưu trữ của nhân dân. bảo đảm không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Related Posts