Bảng giá đất quận 5, TP. Hồ Chí Minh – LuatVietnam

Bang gia dat quan 5

Bảng giá đất 5 quận – TP. Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2017)

Đơn vị: 1.000 đồng/m2

st

Tên đường

Đường sắt

Giá

Từ

Nào

1

Hòa bình

Tất cả các cách

23.900

2

Vua An Dương

Nguyễn Văn Cư

Nguyễn Trí Phương

58.200

Nguyễn Trí Phương

Hằng Quân

29.600

3

Andym

Tất cả các cách

24.600

4

Bạch Vân

Võ thuật (chức năng cũ)

Trần Tuấn Khải

33.000

Trần Tuấn Khải

Hòa bình

28.600

5

Triệu phú

Nguyễn Tấn

Lý Trường Lôi

33.000

Lý Trường Lôi

Hàng triệu ánh sáng

18.600

6

Cánh đồng sậy

Tất cả các cách

20.200

7

Bùi Xuyên

Tất cả các cách

37.000

8

Qualcomm

Tất cả các cách

33.000

9

Chu Văn Liên

Tất cả các cách

49.300

10

Lừa dối bạn

Tất cả các cách

30.800

11

Công trường xây dựng Anton

Tất cả các cách

38.600

12

Dương Tử Giang

Tất cả các cách

34.300

13

Khi Taishan

Tất cả các cách

27.200

14

Đào tấn

Tất cả các cách

26.400

15

Đỗ Ngọc Thanh

Phải là chúa tể

Nguyễn Chí Thanh

33.900

16

Đỗ Văn Tố

Tất cả các cách

22.000

17

Làm giàu

Tất cả các cách

25.600

18

Gò Công

Tất cả các cách

26.400

19

Tôn trọng quyền

Tất cả các cách

33.000

20

Phải là chúa tể

Võ thuật (phong cách cũ của trần văn)

Chu Văn Liên

38.400

Chu Văn Liên

Giáo dục

45.500

21

Đại bàng đỏ

Tất cả các cách

42.600

22

Giáo dục

Tất cả các cách

37.000

23

Hùng Vương

Tất cả các cách

39.600

24

Bạn có đói không

Võ thuật (chức năng cũ)

Trần Hồng Đảo

28.600

Trần Hồng Đảo

Trần Phúc

33.000

25

kim

Tất cả các cách

32.400

26

Ký hiệp định hòa bình

Tất cả các cách

24.600

27

Lão Tử

Tất cả các cách

24.300

28

Lê Hồng Kông

Hùng Vương

Nguyễn Chí

39.600

Nguyễn Chí

Trần Hồng Đảo

28.600

29

Lý Quang Định

Tất cả các cách

28.400

30

Mức lương giáo dục

Tất cả các cách

30.000

31

Luân Huyền Hi

Tất cả các cách

20.300

32

Lý Trường Lôi

Tất cả các cách

35.200

33

Niêm mạc

Tất cả các cách

31.600

34

mỗi ngày

Tất cả các cách

27.200

35

Ý nghĩa thực sự của nó

Tất cả các cách

27.600

36

Ngô Gia Đồ

Tất cả các cách

35.200

37

Ngô tự nhiên

Tất cả các cách

30.000

38

Hằng Quân

Võ thuật (chức năng cũ)

Trần Hồng Đảo

24.100

Trần Hồng Đảo

Vua An Dương

30.100

Vua An Dương

Nguyễn Chí Thanh

23.500

39

Nguyễn An Khang

Tất cả các cách

27.200

40

Nguyễn An

Tất cả các cách

21.600

41

Nguyễn Thanh

Nguyễn Chí

Qualcomm

36.000

Qualcomm

Võ thuật (chức năng cũ)

30.000

42

Nguyễn Chí Thanh

Tất cả các cách

35.100

43

Nguyễn Vị Ương

Nguyễn Chí

Nguyễn Chí Thanh

33.000

44

Nguyễn Tấn

Tất cả các cách

24.900

45

Nuân

Tất cả các cách

32.400

46

Nuan Shi Nu

Tất cả các cách

26.000

47

Nguyễn Trung

Tất cả các cách

21.000

48

Nguyễn Chí

Nguyễn Văn Cư

Nguyễn Trí Phương

66.000

Nguyễn Trí Phương

Giáo dục

48.400

Giáo dục

Đại bàng đỏ

41.800

49

Nguyễn Trí Phương

Võ thuật (chức năng cũ)

Trần Hồng Đảo

22.300

Trần Hồng Đảo

Nguyễn Chí Thanh

41.700

50

Nguyễn Văn Cư

vo van kiet (bến chương dương cũ)

Trần Hồng Đảo

33.600

Trần Hồng Đảo

Giao lộ Nguyễn Văn Cư

42.700

51

Nguyễn Văn Đôn

Tất cả các cách

25.100

52

Rất nhiều ý tưởng

Tất cả các cách

37.400

53

Mẫu

Tất cả các cách

23.000

54

Phạm Hữu Chi

Nguyễn Tấn

Lý Trường Lôi

27.400

Hàng triệu ánh sáng

Thuận Kiều

20.500

Thuận Kiều

Nuan Shi Nu

23.900

55

Phạm Đông

Tất cả các cách

24.700

56

Chính tả phụ đề

Tất cả các cách

20.600

57

Tomita

Tất cả các cách

19.500

58

Viết lành mạnh

Tất cả các cách

21.300

59

chính thức

Tất cả các cách

31.600

60

Xử lý

Tất cả các cách

41.800

61

Phụ tá

Tất cả các cách

25.800

62

Phúc Đông Thiên Vương

Tất cả các cách

25.300

63

Phong Hồng

Võ thuật (phong cách cũ của trần văn)

Trịnh Hoài Đức

33.000

Trịnh Hoài Đức

Đại bàng đỏ

37.400

64

Người làm bánh

Tất cả các cách

26.400

65

Những người bạn giàu có

Tất cả các cách

30.400

66

Tiêu tan

Tất cả các cách

17.000

67

Bậc thầy may mắn

Tất cả các cách

29.000

68

Ngân hàng mới

Tất cả các cách

24.000

69

Danhhong

Tất cả các cách

27.700

70

Lòng trung thành

Thuận Kiều

Đỗ Ngọc Thanh

30.800

Đỗ Ngọc Thanh

Cảm ơn

35.200

Cảm ơn

Nuan Shi Nu

30.800

71

Thêm hổ

Tất cả các cách

30.500

72

Cảm ơn

Đại bàng đỏ

Nguyễn Chí Thanh

48.400

73

Khám phá

Tất cả các cách

40.400

74

Thuận Kiều

Tất cả các cách

33.000

75

Đường Vị Tân

Tất cả các cách

18.000

76

Trần thường

Tất cả các cách

39.600

77

Trương Chính Chiếu

Tất cả các cách

28.600

78

Trần Hòa

Tất cả các cách

25.000

79

Trần Hồng Đảo

Nguyễn Văn Cư

Nguyễn Trí Phương

58.700

Nguyễn Trí Phương

Chu Văn Liên

38.400

Chu Văn Liên

Giáo dục

46.700

80

Trần Nhân Đôn

Tất cả các cách

25.800

81

Trần Điển

Tất cả các cách

26.400

82

Trần Phúc

Trần Hồng Đảo

Nguyễn Chí

29.100

Nguyễn Chí

Vua An Dương

39.600

Vua An Dương

Giao lộ Nguyễn Văn Cư

33.900

83

Công chúng

Tất cả các cách

25.000

84

Trần Tuấn Khải

Tất cả các cách

30.400

85

Võ thuật (chức năng cũ)

Nguyễn Văn Cư

Phải là chúa tể

36.800

86

Võ thuật (phong cách cũ của trần văn)

Tất cả các cách

33.000

87

Trần Xuân Hòa

Tất cả các cách

25.500

88

Trang chết chóc

Tất cả các cách

31.600

89

Hàng triệu ánh sáng

Tất cả các cách

31.600

90

Trịnh Hoài Đức

Tất cả các cách

37.400

91

Mãi mãi và mãi mãi

Tất cả các cách

29.000

92

Vũ trụ

Tất cả các cách

33.000

93

Trường tiến sĩ

Tất cả các cách

24.700

94

Ngô Chí hiếu

Tất cả các cách

37.400

95

Cộng đồng

Tất cả các cách

17.300

96

Làng vôi

Tất cả các cách

26.400

97

Kiêu ngạo

Tất cả các cách

32.200

Việt Nam

Related Posts