Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư, cư dân bắt buộc phải mua?

Bảo hiểm cháy nổ căn hộ

Trả lời:

Trước hết về đối tượng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Điều 4 Nghị định 23/2018/nĐ-cp quy định đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sau:

Điều 4. Đối tượng bảo hiểm

1.Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của tổ chức có rủi ro về cháy, nổ, bao gồm:

a) Nhà, công trình xây dựng và tài sản phụ kèm theo; máy móc, thiết bị.

b) Hàng hóa, vật tư (bao gồm nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm).

2. Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm phải ghi rõ đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm. “

Theo Phụ lục 2 Nghị định-Luật số 79/2014/nĐ-cp hướng dẫn luật PCCC nhà chung cư; nhà đa năng, khách sạn, khách sạn, nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên hoặc khối lượng từ 5.000 mét khối trở lên Thuộc danh mục có nguy cơ cháy nổ nên phải mua bảo hiểm cháy nổ để khi xảy ra cháy nổ. bị ép.

Theo quy định trên, tất cả tài sản chung và tài sản riêng của cư dân trong nhà chung cư đều phải mua bảo hiểm cháy nổ.

Thứ hai, về đối tượng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo quy định tại Điều 11 Luật Nhà ở, chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng nhà ở có nghĩa vụ:

– Chủ sở hữu nhà là tổ chức, gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

+ sử dụng nhà ở đúng mục đích; lập và lưu trữ hồ sơ về nhà ở thuộc sở hữu của mình;

+ Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật để đảm bảo sức khỏe, môi trường, trật tự an toàn xã hội;

Ngoài ra, một trong những nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ. (Điều 1, số 23/2018/nĐ -Điều 3 NĐ-Luật cp).

Do đó, nếu công trình nhà chung cư vẫn thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì chủ đầu tư có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ.

Nếu bên mua nhà chung cư đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư, dù nhà chung cư chưa có ban quản trị chính thức nhưng đã đi vào hoạt động thì cư dân nhà chung cư sẽ có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ cho tòa nhà chung cư đã mua.

Do đó, chủ sở hữu căn hộ sẽ có trách nhiệm mua và đóng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho mình. nói chung là.

Thứ ba, về bảo hiểm giao thông bắt buộc:

Cụ thể, tại Phụ lục ii Nghị định-Luật số 23/2018/nĐ-cp quy định về tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ đối với nhà chung cư, nhà đa năng và khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ có trang bị hệ thống chữa cháy tự động (springkler) là 0,05%; 0,1% nếu khu chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (springkler).

Related Posts