Hướng dẫn cách tính lãi suất vay ngân hàng nhanh, chính xác

Cách tính trả tiền vay ngân hàng

1.Lãi suất vay ngân hàng được tính như thế nào?

1.1. Cách tính lãi khoản vay dựa trên số dư nợ gốc

Lãi được tính trên dư nợ gốc, lãi của mỗi kỳ trả lãi là như nhau trong suốt quá trình vay, tính theo số tiền gốc.

Lãi hàng tháng = dư nợ gốc x lãi suất vay / thời gian vay

Ví dụ:

a Vay 30 triệu đồng lãi suất 12%/năm trong 12 tháng.

Số tiền gốc hàng tháng phải trả cho ngân hàng là: 30 triệu / 12 tháng = 2,5 triệu đồng

Tiền lãi hàng tháng phải trả cho ngân hàng là: (30 triệu x 12%)/12 tháng = 300.000 đồng

Thanh toán 2,8 triệu đồng mỗi tháng

1.2. Cách tính lãi cho vay trên số dư giảm dần

Cách tính lãi này dựa trên số tiền thực nợ trừ đi số tiền gốc mà người vay đã trả trong các tháng trước đó. Khi số dư nợ giảm thì tiền lãi mà người đi vay phải trả cũng giảm theo.

Công thức tính lãi theo dư nợ giảm dần:

– Tiền gốc hàng tháng = Số tiền cho vay / Số tháng cho vay

-Lãi tháng đầu tiên = số tiền vay x lãi suất hàng tháng

– Tiền lãi các tháng tiếp theo = tiền gốc còn lại x lãi suất

Ví dụ: b vay 60 triệu đồng thời hạn 12 tháng, lãi suất 12%/năm

Gốc trả hàng tháng=60 triệu/12=05 triệu

Lãi tháng đầu tiên = (60 triệu x 12%)/12 = 600.000 đồng

Lợi nhuận tháng 2 = (60 triệu – 05 triệu) x 12%/12 = 550.000 đồng

Tháng tiếp theo được tính theo cách tương tự cho đến khi trả hết nợ.

2.Lãi suất cho vay là bao nhiêu?

Hiện nay có 03 mức lãi suất cho vay ngân hàng được áp dụng phổ biến:

– Tỷ lệ cố định;

-tỷ giá thả nổi;

– Lãi kép.

2.1. Lãi suất cố định

Cách tính lãi cho vay đối với loại lãi này hàng tháng là như nhau. Lãi suất vay của khách hàng sẽ không thay đổi trong suốt thời gian vay.

2.2. Tỷ lệ thay đổi

Lãi suất khả biến là lãi suất thay đổi theo thời gian. Khi áp dụng lãi suất này, cứ 3 hoặc 6 tháng, ngân hàng sẽ điều chỉnh lãi suất cho vay của khách hàng. Tỷ giá biến động có thể tăng hoặc giảm tùy theo thị trường và chính sách của ngân hàng tại thời điểm đó.

Lãi suất thả nổi được tính theo công thức sau:

Lãi suất thả nổi = lãi suất chuẩn + chênh lệch

Ở đâu:

– Lãi suất cơ bản: thường được ngân hàng tính dựa trên lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng hoặc 24 tháng.

– Biên độ lãi suất áp dụng cố định trong suốt thời hạn vay và được ghi rõ trong hợp đồng vay.

Ví dụ: a vay ngân hàng 600 triệu trong vòng 1 năm. Ngân hàng quy định lãi suất thả nổi được áp dụng 3 tháng một lần và điều chỉnh 3 tháng một lần. Lãi suất linh hoạt = lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3%.

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng tại thời điểm ký là 7%/năm =>; lãi suất vay 3 tháng đầu là 7%+3%=10%/năm.

Kỳ điều chỉnh lãi suất đầu tiên: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng tăng lên 8%/năm =>; lãi suất vay 3 tháng tiếp theo là 8%+3%=11%/năm.

Kỳ điều chỉnh lãi suất thứ 2: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng giảm còn 6%/năm =>; lãi suất khách hàng vay 3 tháng tiếp theo là 6%+3%=9%/năm

2.3. Lợi ích hỗn hợp

Tỷ giá hỗn hợp là sự kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đây là mức lãi suất chung áp dụng cho các khoản vay mua nhà và vay mua ô tô.

Cụ thể, trong thời gian vay, khách hàng sẽ được áp dụng cả lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Ban đầu, ngân hàng sẽ đưa ra mức lãi suất cố định ưu đãi, thường là 3, 6, 12, 18 hoặc 24 tháng tùy theo gói vay.

Sau đó, lãi suất sẽ thả nổi theo công thức trên.

Tỷ giá này có lợi cho khách hàng vì nó áp dụng cho một tỷ giá cố định ưu đãi. Tuy nhiên, sau thời gian ưu đãi, khách hàng vẫn phải chịu rủi ro do biến động lãi suất.

Mọi thắc mắc về cách tính lãi vay ngân hàng, vui lòng liên hệ 1900.6192 để được giải đáp.

Related Posts