Có được đăng ký kinh doanh tại chung cư không ? – Luật Hồng Phúc

đăng ký kinh doanh tại chung cư

luat-hong-phuc-vn-CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI CHUNG CƯ KHÔNG

Đăng ký công ty tại chung cư được không?

Nhu cầu đăng ký thành lập công ty ngày càng nhiều nhưng không phải nơi nào cũng có thể thành lập công ty Pháp luật có quy định về địa điểm đặt trụ sở công ty và địa điểm đặt trụ sở công ty. Địa điểm đặt trụ sở công ty không được phép. Vậy cụ thể tôi có được đăng ký kinh doanh tại nhà chung cư hay không? Luật Ân Điển sẽ giúp quý khách hàng làm rõ các quy định này như sau:

Đầu tiên: Giới thiệu về Địa điểm kinh doanh

Theo “Luật Doanh nghiệp 2020”, trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp được xác định theo đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có). ).

Theo “Luật Nhà ở” 2014 số 02/2016/tt-bxd về quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư có nghĩa nhà chung cư là nhà ở, tức là chỉ được sử dụng làm công trình nhà ở .Ngoại trừ diện tích, sàn thương mại đều được đăng ký sử dụng thương mại nối tiếp.

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014, không được:

Sử dụng căn hộ không vào mục đích để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư thuộc dự án đã được phê duyệt để kinh doanh các mặt hàng dễ cháy nổ, kinh doanh các dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn và các hoạt động khác ảnh hưởng đến môi trường. Theo quy định của chính phủ.

Từ đây có thể kết luận rằng việc đăng ký công thương của căn hộ chỉ là để ở.

Tuy nhiên Công văn số 2544/bxd-qln nêu rõ: Hiện nay, một số nhà chung cư, nhà chung cư đang được chủ đầu tư chuyển mục đích sử dụng từ mục đích sử dụng để ở sang mục đích sử dụng để làm việc. Trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh vi phạm mục đích sử dụng, không bảo đảm an toàn. Pháp luật quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư không cho phép chủ sở hữu nhà chung cư sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần riêng vào mục đích ngoài mục đích quy định. Ngoài ra, việc sử dụng hỗn hợp văn phòng, mặt bằng kinh doanh và nhà ở gây ra sự xáo trộn, lộn xộn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các gia đình sống trong chung cư. Chính quyền các địa phương cho phép chủ đầu tư phát triển nhà chung cư cần kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư dự án và các hộ gia đình đang sinh sống tại nhà chung cư thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng nhà chung cư để đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư và các hộ gia đình. .Đối với công trình hỗn hợp nhiều tầng mà văn phòng có thể tách biệt với khu ở thì phải bố trí, quản lý văn phòng như công trình thương mại, dịch vụ. Trường hợp không bảo đảm điều kiện làm việc theo quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn quy định thì phải kịp thời có biện pháp khắc phục.

do đó: Bạn có thể đăng ký kinh doanh tại khu nhà ở, căn hộ tầng thương mại đã đăng ký thừa kế mục đích sử dụng thương mại và đã được cấp giấy chứng nhận công khai. Căn hộ có chức năng.

Related Posts