Điểm giống nhau của các loại hình doanh nghiệp – Startup House

điểm giống nhau

Trước khi thành lập doanh nghiệp, chúng ta cần hiểu và lựa chọn loại hình kinh doanh mà mình muốn thành lập. Mỗi loại hình có cơ cấu tổ chức, cách thức quản lý, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu khác nhau. Tuy nhiên, giữa các loại này vẫn có những điểm chung nhất định. Bài viết dưới đây sẽ nêu một số nét tương đồngcủa các loại hình doanh nghiệp hiện nay.

Một số điểm giống nhau giữa các loại hình doanh nghiệp

Theo luật công ty hiện hành có 5 loại hình doanh nghiệp bao gồm: doanh nghiệp tư nhân (dntn), công ty hợp danh (cthd), công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty tnhh mtv), công ty tnhh hai thành viên trở lên. -công ty cổ phần (2 tv) và công ty cổ phần (ctcp). Một số đặc điểm chung nhất của các loại hình doanh nghiệp này là:

-có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân);

– Không có quyền phát hành cổ phiếu (trừ loại hình công ty được quyền phát hành cổ phiếu);

– Cơ cấu, tổ chức, quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên, cổ đông, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật do Luật Doanh nghiệp quy định.

So sánh theo tiêu chí cụ thể

Để hiểu rõ hơn về một số loại hình doanh nghiệp, chúng ta có thể so sánh từng tiêu chí như sau:

– Về số lượng thành viên:

+ Điểm giống nhau giữa công ty tnhh dntn và mtv là chỉ có một người làm chủ sở hữu và công ty tnhh mtv có thể là tổ chức làm chủ sở hữu.

+ Công ty tnhh 2 tv có số thành viên từ 2 đến 50 người, cthd còn có từ 2 thành viên hợp danh trở lên.

+ ctcp là 3 cổ đông trở lên.

– Trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty:

+ dntn và cthd là công ty hợp danh thì chủ sở hữu dntn và thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. Đặc biệt đối với những người đóng góp của cthd, trách nhiệm pháp lý của họ chỉ giới hạn ở số tiền đóng góp của họ.

Chủ sở hữu công ty TNHH + mtv, thành viên công ty TNHH 2 tv chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ.

+ Cổ đông công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp của mình vào công ty.

-Về người đại diện theo pháp luật:

+ chủ sở hữu dntn là người đại diện theo pháp luật của dntn.

+ Người đại diện theo pháp luật thường là tổng giám đốc, giám đốc công ty TNHH, cthd và ctcp.

+ Công ty TNHH và ctcp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Về thời hạn đầu tư: Thời hạn đầu tư của công ty tnhh mtv, tnhh tv 2 và ctcp là như nhau là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến loại hình kinh doanh, thương nhân cũng nên tìm cách giảm bớt những chi phí không cần thiết cho thương nhân. Do đó, bạn có thể tìm và sử dụng dịch vụ tại các startup để nhận những phần thưởng hấp dẫn. Tại đây chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng, văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ và dịch vụ cho thuê văn phòng theo giờ. Nếu bạn có nhu cầu về dịch vụ cho thuê văn phòng, hãy liên hệ với startup chúng tôi để được tư vấn cụ thể:

Ngôi nhà doanh nhân

Đường dây nóng: 0777 80 8888

Email:[email protected]

Related Posts