Cách xác định giá đất tái định cư mới nhất – Công ty Luật 24h

Giá đất tái định cư được tính như thế nào

Phương pháp xác định giá đất tái định cư mới nhất

Giá đất là giá trị quyền sử dụng đất tính theo đơn vị diện tích đất. Pháp luật quy định phương pháp xác định giá đất tái định cư mới nhấtnhư thế nào? , Luật 24h cam kết tư vấn 24/7 với thông tin chính xác nhất, giá cả phải chăng, nhằm bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng .

Luật sư 24h sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề trên.

1. Căn cứ pháp lý

Luật đất đai 2013

Nghị định số 44/2014/nĐ-cp

Thông tư 36/2014/tt-btnmt

2. Giải quyết vấn đề

2.1 Đất tái định cư là gì?

Đất tái định cư là đất được nhà nước giao để bồi thường cho người dân bị thu hồi đất, giúp họ sinh sống nhanh chóng, ổn định.

Điều kiện được giao đất tái định cư:

Điều 6 Nghị định 47/2014/nĐ-cp quy định về bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

– Gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam có liên quan đến quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở thì nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải được bồi thường về đất. Bây giờ như sau:

+ Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh mà gia đình, cá nhân không còn quyền sở hữu đất ở, nhà ở nào nữa. ở xã thì thu hồi mặt bằng nhà ở Huyện, thị xã bố trí mặt bằng nhà ở hoặc bồi thường nhà ở tái định cư;

+ Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh mà gia đình, cá nhân vẫn có đất ở, nhà ở. Tại các cộng đồng, phường hoặc thị trấn khác nơi có nhà cửa bị thu hồi, tiền mặt sẽ được bồi thường. Bồi thường nhà ở sẽ được xem xét cho những nơi đáp ứng các điều kiện của quỹ nhà ở.

– Thuộc diện hộ gia đình quy định tại khoản 1 điều này nếu đủ điều kiện tách hộ khẩu theo quy định của pháp luật về cư trú, nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở hoặc nhiều hộ cùng chung sở hữu Một (01) lô đất ở bị thu hồi, UBND tỉnh xác định mức đất ở và quỹ đất, nhà tái định cư cho từng hộ căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương theo quỹ đất ở, nhà ở và quỹ tái định cư.

– Nhà ở giá rẻ dành cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này và không phải bồi thường nhà ở, nhà ở tái định cư. tiền đền bù.

| bán, cho thuê, cho thuê đất hoặc Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, giá thuê, tiền thuê mua nhà ở; giá đất ở để tính tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

– Trường hợp thửa đất ở bị thu hồi có đất nông nghiệp không được xác định là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân sở hữu đất bị thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất này sang hạn mức giao đất ở tại địa phương , Trường hợp gia đình, cá nhân có nhu cầu và được chuyển mục đích sử dụng đất ở theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

– Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất nếu đủ điều kiện. Trường hợp điều kiện bồi thường là pháp luật về đất đai quy định tại Điều 75 thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định sau:

+ Trường hợp thu hồi một phần diện tích đất của dự án nhưng phần còn lại vẫn đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất bị thu hồi;

+ Trường hợp thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất của dự án mà phần đất còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì thực hiện bồi thường đất hoặc bồi thường bằng tiền theo dự án;

+ Được bồi thường bằng tiền đối với các dự án đã đi vào hoạt động khi nhà nước thu hồi đất.

>Xem thêm: Tội xâm phạm truyền thông, xử lý tội lấy cắp thông tin, thông tin facebook – Pháp luật 24h

>Xem thêm: Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Biến Động Đất Đai Theo Quy Định Mới Nhất – Công Ty Luật 24h

>Xem thêm: Theo quy định mới nhất, xử lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu – Công ty luật 24h

2.2 Cách xác định giá đất tái định cư mới nhất

Điều 74 Khoản 2 Luật Đất đai 2013 quy định: Theo thời gian do UBND cấp tỉnh quyết định về việc thu hồi đất.

Nguyên tắc và phương pháp định giá đất:

Điều 112 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc và phương pháp định giá đất như sau:- Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau: + Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp khi xác định giá; + Căn cứ vào mục đích sử dụng đất + Cùng mục đích sử dụng Giá đất chung trên thị trường của loại đất nhận chuyển nhượng là như nhau, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất với đấu giá quyền sử dụng đất. + Sử dụng đất; + Đồng thời, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lời, thu nhập từ việc sử dụng đất nên có cùng mức giá như nhau. – Phương pháp định giá đất do Chính phủ quy định: Điều 4.5 Nghị định-Luật số 44/2014/2014/nĐ-cp

Xác định giá đất cụ thể:

Điều 15 Nghị định-Luật số 44/2014/nĐ-cp, Thông tư số 36/2014/tt-btnmt quy định:

– Phù hợp với nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai, phương pháp và kết quả định giá đất chung quy định tại Điều 4, các khoản 1, 2, 3 và 4 của Nghị định này, phân tích thông tin thửa đất, thị trường giá đất, cấp tỉnh Uỷ ban nhân dân cấp trên quyết định giá đất cụ thể.

-Các trường hợp quy định tại Điều 114 Khoản 4, Điều 172 Khoản 2 và Điều 189 Khoản 3 của Luật Đất đai thì căn cứ vào giá đất cụ thể; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể:

Điều 16(1) Nghị định-Luật số 44/2014/nĐ-cp:

– Xác định mục đích định giá đất cụ thể;

– Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá thị trường; sử dụng các phương pháp định giá đất;

– Xây dựng phương án giá đất trình UBND tỉnh;

– Đánh giá các phương án giá trị đất đai;

– Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất trình UBND tỉnh quyết định;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất.

Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất:

Điều 18 Nghị định-Luật số 44/2014/nĐ-cp quy định như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất, định giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và bảng giá đất. Giá đất cụ thể.

– Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 5 Điều 4 của quy định này được áp dụng đối với các trường hợp sau: điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114 Khoản 2, Điều 172 Luật Đất đai và Khoản 3 Điều 189 quy định trường hợp nhà nước giao đất bằng hình thức thu hồi đất thì xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Nộp tiền sử dụng đất, thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị lô đất, diện tích đất của dự án (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) thấp hơn 30 tỷ đồng tại thành phố trực thuộc dự án. Các tỉnh miền núi và cao nguyên dưới 10 tỷ đồng, các tỉnh còn lại dưới 20 tỷ đồng, giá đất được xác định làm căn cứ tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm , nhưng phải xác định lại đơn giá thuê đất cho kỳ Điều chỉnh tiếp theo; trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì giá đất được xác định để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ; dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ cùng một mục đích sử dụng đất hoặc trong phạm vi thu hồi đất nếu không đủ điều kiện về thông tin thì áp dụng phương pháp định giá đất quy định tại các mục 1, 2, 3 và 4 quy định tại Điều 4 của Quy định này được áp dụng để xác định giá đất cụ thể của từng thửa.

– Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. – Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2. Nhằm mục đích này, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng loại đất theo dự án, khu vực và xác định giá đất để tính bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi đất.

Trên đây là phương pháp xác định giá đất tái định cư mới nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và cần được tư vấn chuyên sâu, vui lòng liên hệ tới Tổng đài trợ giúp pháp luật 24/24h qua số 1900 6574.

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý 24 giờ

Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan đến điều kiện mua nhà ở xã hội, bao gồm:

Đưa ra đề xuất về các vấn đề liên quan

Soạn thảo các văn bản liên quan đến lĩnh vực hình sự, dân sự, đất đai, thừa kế và các lĩnh vực khác…

Trả kết quả cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Quy tắc 24h. Hi vọng những thông tin trên có thể giúp bạn nắm được những thông tin pháp lý liên quan trong bài viết trên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ cũng như các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số Hotline: 1900 6574 hoặc truy cập website http://luat24h.net để được giải đáp nhận thêm thông tin từ chúng tôi nhận trợ giúp.

Xem thêm các luật hiện hành tại đây

>>Xem thêm:Thủ tục mua bán đất mới nhất 2020? – Quy tắc 24 giờ

>>Xem thêm:Tôi muốn bán mảnh đất nhưng vợ tôi không đồng ý thì tôi có bán được không? – Quy tắc 24 giờ

>>Xem thêm:Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Hiện Tại – Phương Pháp 24 Giờ

>>Xem thêm:Khởi kiện tranh chấp đất đai

>>Xem thêm:Căn cứ xác định loại đất mới nhất – Quy tắc 24 giờ

>>Xem thêm:UBND thị trấn, huyện không tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai, nếu có yêu cầu tôi phải làm thế nào?

2930570be8d22f8c76c3 2

Bài viết do Công ty Luật 24h thực hiện

0tiêu đề:Chủ sở hữu trang web

(Lĩnh vực:Biện hộ, Biện hộ, Tư vấn, Trung tâm Pháp lý

&Cấp độ đào tạo: công ty luật

6Kinh nghiệm thực tế:20 năm

4Tổng số bài đăng: 66.359 bài đăng

Cam kết của công ty luật 24h:

– Hỗ trợ khách hàng 24/7 mọi lúc;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

– Hỗ trợ khách hàng nhanh nhất;

– Nhằm bảo vệ quyền lợi cao nhất cho khách hàng.

———————————————————————————

Liên hệ:

công ty luật c24h

Trụ sở chính: số 69/172 phú diễn, phú diễn, quận bắc từ liêm, thành phố hà nội.

Đường dây nóng: 19006574

Email: hangluat24h@gmail.com

URL: luat24h.net

Facebook: https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Mọi người, công ty luật của mọi người”

Related Posts