Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư – Tư vấn pháp luật

Quy mô dự án

Theo quy định của Luật Đầu tư, dự án đầu tư chỉ được hoạt động trong phạm vi quy mô dự án đã đăng ký. Trường hợp nhà đầu tư thay đổi quy mô dự án phải làm thủ tục điều chỉnh, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư và được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư như thế nào? Công ty luật Nhạc An xin góp ý sơ bộ với bạn như sau:

Chuẩn bị cho yêu cầu điều chỉnh

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ cơ bản sau:

 • Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Hồ sơ đề xuất yêu cầu sử dụng đất, nếu dự án không yêu cầu nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần có bản sao tài liệu chứng minh đề xuất quyền sử dụng đất. Văn bản thay đổi chủ đầu tư như: biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao văn bản xác nhận chủ đầu tư có quyền phát triển và sử dụng địa điểm để thực hiện dự án.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu dự án, quy mô đầu tư, nguồn vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, kinh tế xã hội của dự án hiệu quả dự án;
 • Bản sao một trong các giấy tờ sau:
  • Đối với Nhà đầu tư là tổ chức: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của Nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  • Đối với nhà đầu tư cá nhân: cam kết hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tài chính; bảo đảm năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Gửi và xử lý

   Sau khi lập hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai phương thức nộp hồ sơ sau:

   • Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;
   • Báo cáo thông tin dự án đầu tư trực tuyến tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn). Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp 03 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư (01 bản chính, 02 bản chụp) cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
   • Điều chỉnh quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư:

    1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
    2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
    3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đầu tư được tiếp nhận và điều chỉnh bởi sở kế hoạch và đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc nơi thành lập trụ sở chính, cơ quan điều hành để thực hiện dự án đầu tư. Bốn trong số những điều sau đây:

     • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.
     • Dự án đầu tư thực hiện trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
     • Đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ các trường hợp nêu trên.

      Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

      Lưu ý: Trường hợp dự án đầu tư mở rộng quy mô phải được chấp thuận điều chỉnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

      • Dự án có quy mô vốn trên 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
      • Dự án có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng và lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định số 108/2006/nĐ-cp;
      • Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.
      • Việt Nam chưa cam kết các dự án đầu tư vào ngành dịch vụ trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
      • Dự án sản xuất, dự án sử dụng đất.
      • Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của pháp luật cụ thể.
      • Nhận kết quả và thực hiện các thủ tục liên quan

       Trong thời hạn 15 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký công thương điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư.

       Nhà đầu tư nhận kết quả tại bộ phận một cửa của cơ quan đăng ký đầu tư.

       Một số lưu ý

       • Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư;
       • Khi điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, nhà đầu tư cần chứng minh sự cần thiết phải thay đổi và tính khả thi của dự án. Ngoài các giấy tờ nêu trên, tùy trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp thêm các giấy tờ khác.

       • Trường hợp dự án đầu tư điều chỉnh trở thành dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc không đáp ứng điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư nộp hồ sơ trước khi điều chỉnh hoặc bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định;
       • Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến ​​của các Bộ, Ủy ban có liên quan trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung. giấy chứng nhận đầu tư;
       • Trên đây là ý kiến ​​sơ bộ về thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư. Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Nhạc An để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kịp thời.

Related Posts