Trình tự, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

Thủ tục pháp lý

Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý, người làm đơn phải nộp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc tổ chức (hành nghề luật sư, tổ chức trợ giúp pháp lý) tham gia thực hiện việc trợ giúp pháp lý. trợ giúp pháp lý Theo Sở Tư pháp Công bố danh sách cơ quan tham mưu tham gia trợ giúp pháp lý).

Hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý bao gồm:

1) Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (Mẫu 02-tp-tgpl ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/tt-btp) trong đó nêu rõ: họ, tên người yêu cầu trợ giúp pháp lý, họ, tên người yêu cầu nhận trợ giúp pháp lý, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên hệ và các nội dung trợ giúp pháp lý khác, nội dung yêu cầu trợ giúp pháp lý);

2) Giấy tờ chứng minh đối tượng là người được trợ giúp pháp lý;

Bắt buộc phải có tài liệu về điều kiện trợ giúp pháp lý. Cụ thể:

 • Người có công với cách mạng
 • Tệp chứa một trong các nội dung sau:

  – Quyết định của cấp có thẩm quyền vinh danh người có công với cách mạng;

  – Quyết định phong tặng các danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động kháng Nhật;

  -Huân chương Kháng chiến, Huân chương Kháng chiến Nhật Bản tương đương với Mẹ Việt Nam anh hùng, danh hiệu anh hùng, có công với nước;

  – Quyết định trợ cấp, trợ cấp đối với người có công với cách mạng;

  – Quyết định hoặc giấy chứng nhận đối với cựu chiến binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, bệnh tật do chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

  • Hộ nghèo
  • Bằng chứng là: giấy chứng nhận hộ nghèo do hội đồng xã cấp.

   • Trẻ em
   • Tệp chứa một trong các nội dung sau:

    – Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu;

    – Văn bản của cơ quan tố tụng xác nhận người được trợ giúp pháp lý là trẻ em;

    – Biện pháp hành chính hoặc văn bản xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền xác định người được trợ giúp pháp lý là người chưa thành niên.

    • ngưi đân tsthửeu ssc</i ưtrúvư ng códiu ki ekhó khăn về kinh tế – xã hội
    • Tệp chứa một trong các nội dung sau:

     – cmnd, thẻ căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ hợp pháp khác xác định được dân tộc, nơi cư trú của người được trợ giúp pháp lý;

     p>

     – Tài liệu chứng minh người yêu cầu trợ giúp pháp lý được cơ quan tiến hành tố tụng xác định là người dân tộc thiểu số và nơi cư trú của người đó.

     • Bị cáo ở độ tuổi từ 16 đến 18
     • Giấy tờ xác nhận người yêu cầu trợ giúp pháp lý được cơ quan tiến hành tố tụng xác định là bị cáo từ đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

      • Hộ nghèo bị cáo buộc
      • Tài liệu bao gồm những nội dung sau:

       – Giấy xác nhận hộ nghèo do phòng hộ tịch thị xã cấp;

       – Văn bản mà cơ quan tố tụng xác định người yêu cầu trợ giúp pháp lý là bị đơn.

       • Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ và người đang nuôi con liệt sĩ gặp khó khăn về tài chính
       • Tài liệu bao gồm những nội dung sau:

        – Giấy tờ chứng minh gia đình cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định giao người vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội. Đính kèm:

        – Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, liệt sĩ có công hưởng trợ cấp tuổi thơ liệt sĩ, quyết định trợ cấp tuất hoặc giấy xác nhận của gia đình liệt sĩ, giấy xác nhận quê hương kèm theo chữ ký của họ tên liệt sĩ và giấy tờ chứng minh họ hàng với liệt sĩ.

        • Khó khăn kinh tế đối với người nhiễm chất độc da cam
        • Giấy xác nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào nhà xã hội, cơ quan bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng. Đính kèm:

         – Quyết định trợ cấp ưu tiên cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học hoặc được xác nhận ốm đau, dị dạng, dị tật do chất độc hoá học.

         • Người cao tuổi gặp khó khăn về tài chính
         • – Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng; quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, phát triển tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội.

          Hoặc:

          – Giấy tờ chứng minh hộ nghèo và các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh người được liệt kê là người cao tuổi (thẻ hội viên người cao tuổi, CMND), sổ hộ khẩu…). p>

          • Người khuyết tật gặp khó khăn về tài chính
          • – Giấy xác nhận hộ nghèo và giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

           Hoặc:

           – Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng; quyết định đưa đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội.

           • Nạn nhân của các vụ án hình sự gặp khó khăn về kinh tế trong độ tuổi từ 16 đến 18
           • – Giấy tờ chứng minh gia đình cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định giao người vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội. Đính kèm:

            – Tài liệu chứng minh người yêu cầu trợ giúp pháp lý được cơ quan tố tụng xác định là người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị hại.

            • nNạn nhân bạo lực gia đình gặp khó khăn về tài chính
            • – Quyết định tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình vào nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội.

             Hoặc:

             – Giấy tờ chứng minh thuộc diện hộ cận nghèo kèm theo một trong các giấy tờ sau: Giấy khám, điều trị vết thương do bạo lực gia đình của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quyết định cấm người gây bạo lực gia đình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình; quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với người có hành vi bạo lực gia đình.

             • Nạn nhân của nạn buôn người gặp khó khăn về tài chính theo Đạo luật phòng chống buôn người
             • – Giấy tờ chứng minh gia đình cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội. Đính kèm:

              – Giấy tờ chứng nhận nạn nhân theo quy định tại Điều 28 của Luật Phòng, chống mua bán người.

              • Khó khăn tài chính đối với những người sống chung với HIV
              • Tệp bao gồm:

               – Giấy tờ chứng minh gia đình cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội. Đính kèm:

               – Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác định người nhiễm HIV.

               Ngoài ra, các loại giấy tờ pháp lý khác do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định một người là người tgpl theo quy định của pháp luật tgpl cũng được coi là một trong những giấy tờ chứng minh việc tgpl. Trường hợp người có đủ điều kiện tgpl làm mất giấy tờ nêu trên thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy tờ đó.

               <3 bản án, quyết định khởi tố bị can,…).

               Yêu cầu hỗ trợ pháp lý được gửi như sau:

               Người yêu cầu trợ giúp pháp lý có thể lựa chọn một trong ba cách nộp đơn sau:

               Nộp trực tiếp: Trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở của tổ chức trợ giúp pháp lý thì người yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ, tài liệu theo quy định; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Trường hợp người yêu cầu trợ giúp pháp lý không tự viết được đơn thì người nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý có trách nhiệm ghi nội dung đơn để người yêu cầu trợ giúp pháp lý tự đọc hoặc người yêu cầu trợ giúp pháp lý nhận và đọc lại cho người yêu cầu. , và người yêu cầu ký tên hoặc điểm chỉ để áp dụng;

               Gửi qua đường bưu điện: Nếu gửi qua đường bưu điện, người yêu cầu trợ giúp pháp lý nộp các tài liệu và xác nhận rằng họ hợp pháp Bản sao yêu cầu, bản sao có chứng thực các giấy tờ đối với đối tượng được trợ giúp;

               – Fax, điện tử: Trường hợp văn bản được gửi qua fax, điện tử thì người yêu cầu trợ giúp pháp lý phải xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý người nhận.

               Cách nhận trợ giúp pháp lý:

               – tự mình tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý;

               – Yêu cầu trợ giúp pháp lý thông qua người thân thích, cơ quan, cá nhân có năng lực tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

               Hoàng Thế Hải

Related Posts